Kontrol işlemimiz HEAD metodunu kullanarak sadece başlık bölümünü aldığı için çok fazla bant genişliği harcamamaktadır (web site ve sunucular için HTTP testi). Her bir talebin 500 bytes harcadığını farzedersek, kontrol zaman birimine göre harcanacak bant genişliği miktarı:

1 dakikalık zaman aralığı - aylık 20 MB
2 dakikalık zaman aralığı - aylık10 MB
3 dakikalık zaman aralığı - aylık 6.87 MB
5 dakikalık zaman aralığı - aylık 4.12 MB
10 dakikalık zaman aralığı - aylık 2.06 MB
15 dakikalık zaman aralığı - aylık 1.37 MB
30 dakikalık zaman aralığı - aylık 0.69 MB
60 dakikalık zaman aralığı - aylık 0.34 MB

Çoğu hosting paketleri bundan çok daha fazla bant genişliği sağlamaktadır, dolayısıyla kontrol hizmetinin harcayacağı bant genişliği ihmal edilebilir düzeydedir.Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Bu dökümanı yazdır Bu dökümanı yazdır

Aşağıdakileride inceleyebilirsiniz:

Partnerler