iptables -I INPUT -p tcp --dport 25565 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --dport 25565 -j ACCEPT
service iptables save

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Bu dökümanı yazdır Bu dökümanı yazdır

Aşağıdakileride inceleyebilirsiniz:
Süreli Vip Verimi [skript] (Görüntülenme: 3963)

Partnerler