Soyoustart.Com - Esxi - VDS Ip Ayarlama - Ubuntusudo nano /etc/network/interfaces

aşağıdaki ayarları yapın.

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface

auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address [VDS IP SI - Fail Over Ip]
netmask 255.255.255.255
broadcast [VDS IP SI - Fail Over Ip]
post-up route add [ESXI IP, ILK 3].1 dev eth0
post-up route add default gw [ESXI IP, ILK 3].1
post-down route del [ESXI IP, ILK 3].1 dev eth0
post-down route del default gw [ESXI IP, ILK 3].1
dns-nameservers 8.8.8.8 77.88.8.8

kayıt edip, çıkın
makineyi kapatın.

soyoustart.com, online.net, ovh panel üzerinden virtual mac oluşturup, vds'in network kartına manuel olarak set edin.

makineyi açın.

  • 1 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?