sudo nano /etc/network/interfaces

aşağıdaki ayarları yapın.

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface

auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address [VDS IP SI - Fail Over Ip]
netmask 255.255.255.255
broadcast [VDS IP SI - Fail Over Ip]
post-up route add [ESXI IP, ILK 3].1 dev eth0
post-up route add default gw [ESXI IP, ILK 3].1
post-down route del [ESXI IP, ILK 3].1 dev eth0
post-down route del default gw [ESXI IP, ILK 3].1
dns-nameservers 8.8.8.8 77.88.8.8

kayıt edip, çıkın
makineyi kapatın.

soyoustart.com, online.net, ovh panel üzerinden virtual mac oluşturup, vds'in network kartına manuel olarak set edin.

makineyi açın.Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Bu dökümanı yazdır Bu dökümanı yazdır